Staatssecretaris Snel: openbaarheid Wob en informatieplicht bewindslieden Kamers is niet hetzelfde

woensdag 12 december 2018, 14:11

DEN HAAG (PDC) - Omdat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Grondwet (artikel 68) een andersoortig begrip van openbaarheid hanteren, kan het voorkomen dat Wob-verzoekers soms meer informatie krijgen dan Kamerleden. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer had in september om opheldering gevraagd over het verschil tussen Wob-verzoeken en verzoeken op basis van artikel 68 GW. Het eerste is, zo schrijft de staatssecretaris, een juridisch instrument, het tweede een politiek.

De staatssecretaris stelt wel dat bewindslieden de plicht hebben om te overwegen of Kamerleden uit eigen beweging gelijktijdig met Wob-verzoekers de uitgebreidere informatie moeten krijgen.

Bron: kamerstuk 28.362, nr. 18