Kamer debatteert over wijziging Wet op de parlementaire enquête

donderdag 22 november 2018, 11:29

DEN HAAG (PDC) - Op woensdag 21 november debatteerde de Tweede Kamer over het initiatiefvoorstel tot wijziging van de wet op de parlementaire enquête. Dit voorstel werd in februari 2017 al ingediend en wordt op dit moment verdedigd door de Kamerleden Van Raak (SP), Van der Linde (VVD), Sneller (D66), Nijboer (PvdA) en Van Toorenburg (CDA).

In februari 2017 bracht de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête een verslag uit, dat 23 aanbevelingen bevat. Het betreft onder andere de schrijftelijke informatievoorziening tijdens een parlementaire enquête, de positie van getuigen en deskundigen en de reikwijdte van het enquêterecht. Dit verslag is door de bovengenoemde Kamerleden zowel als basis genomen voor het initiatiefwetsvoorstel als voor een voorstel tot wijziging van de Regeling Parlementair en extern onderzoek.

Tijdens het debat werd er een amendement ingediend over het invoeren van het zogenoemde familiaal verschoningsrecht. Dit houdt in dat personen er niet toe kunnen worden verplicht om aan de (publieke) veroordeling van een familielid mee te werken. Dit amendement werd door de initiatiefnemers van het wetsvoorstel met klem ontraden. De stemming over het initiatiefwetsvoorstel inclusief amendement, de wijziging van de regeling en de ingediende moties vindt plaats op dinsdag 27 november.

Bron: website Tweede Kamer