Bestuursrechter Raad van State spreekt zich niet uit over intrekkingswet referendum

vrijdag 2 februari 2018, 15:10

DEN HAAG (PDC) - Vandaag kondigde de afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State aan op dit moment geen oordeel te kunnen geven over de vraag of er een referendum mag worden gehouden over de wet die het raadgevend referendum afschaft. De Raad acht zich niet bevoegd te oordelen zolang de intrekkingswet nog niet door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.

De zaak was aanhangig gemaakt door voorstanders van het referendum, waaronder het oud-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer. Zij zijn van mening dat het kabinet het referendum niet zomaar kan schrappen. Na de uitspraak gaf hij aan toch door te gaan met zijn strijd voor referenda. 'Een democratisch recht pak je niet zomaar af!' aldus Dubbelboer.

Bron: NOS, 2 februari 2018

 

Niesco Dubbelboer spreekt op woensdag 7 februari bij het debat 'Het referendum: valt er nog wat te kiezen?', georganiseerd door het Montesquieu Instituut en partners. Andere sprekers zijn Frank Hendriks, Renske Leijten en Joost de Vries.