Zaken Overzee

Dit ministerie was vanaf 16 februari 1957 de nieuwe naam van het ministerie van Overzeese Rijksdelen. Onder het ministerie viel de verantwoordelijkheid voor Suriname en de Nederlandse Antillen, alsmede voor Nieuw-Guinea. De naamswijziging was vooral een wens van Suriname en de Nederlandse Antillen ('de West').

Vanaf 1 september 1959 was er geen afzonderlijk ministerie meer voor overzeese rijksdelen. De verantwoordelijkheid voor Suriname en de Nederlandse Antillen kwam toen bij een minister (aanvankelijk bij de viceminister-president). De zaken betreffende Nieuw-Guinea gingen over naar Binnenlandse Zaken.

Ter ondersteuning van de minister voor 'de West' kwam er een Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse zaken.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.