Tweede Kamerfractie Antirevolutionairen

Tussen 29 juli 1879 en 20 maart 1894 was er in de Tweede Kamer een fractie ('Kamerclub') van de antirevolutionairen, die zich op 3 april 1879 hadden verenigd in de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). In 1888-1891 was de ARP regeringspartij. Vóór 1879 waren de antirevolutionairen, met Groen van Prinsterer als voorman, in de Tweede Kamer niet georganiseerd in een fractie.

Voormannen van de fractie waren jhr. A.F. de Savornin Lohman, L.W.Ch. Keuchenius, A. baron van Dedem en A. baron Schimmelpenninck van der Oye. Tot de bekendere AR-Kamerleden behoorden verder J.H. Donner, Ae. baron Mackay en U.H. Huber.

Abraham Kuyper, de belangrijkste ARP-voorman, was in de periode 1879-1894 geen Tweede Kamerlid. Toen hij dat in 1894 wel werd, tekende zich al een splitsing af tussen de meer-democratisch gezinde Kuyperianen en de behoudender Lohmannianen. Behalve over uitbreiding van het kiesrecht was er een geschil over de mate waarin Kamerleden gebonden waren aan standpunten van de partij. Na 1896 waren er twee fracties: van ARP en van vrij-antirevolutionairen.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.