Kamercommissie komt met initiatiefvoorstel om Enquêtewet te wijzigen

woensdag 22 februari 2017, 14:12

DEN HAAG (PDC) - De onder voorzitterschap van Ronald van Raak (SP) staande tijdelijke commissie evaluatie Wet parlementaire enquête (WEP) heeft een initiatiefvoorstel ingediend om die wet te wijzigen. Op basis van de evaluatie worden wijzigingen voorgesteld over gevorderde documenten, het besloten voorgesprek en de vertrouwelijkheid daarvan, alsmede over het verschoningsrecht.

De wijziging betreft uitsluitend het wegnemen van praktische problemen. Dat moet onder meer zorgen voor een vlotter verloop van onderzoeken. Een belangrijk aspect is verder de geheimhouding van zowel documenten als gesprekken. De regering moet bijvoorbeeld beter aangeven waarom een stuk wordt aangemerkt als staatsgeheim.

De evaluatiecommissie werd in december 2013 ingesteld om de toepassing van de geheel herziene WEP uit 2008 te evalueren. Dat deed zij op basis van de parlementaire onderzoeken Financieel Stelsel, Woningcorporaties en Fyra.

Bron: ANP Monitor