1.

Verkiezingsprogramma 2017

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 waren:

 • integratie betekent meedoen, vrouwen bepalen zelf hoe zij hun leven inrichten, Syriëgangers worden niet meer toegelaten in Nederland.
 • kleinschaligheid, aandacht en professionals staan in de (ouderen)zorg centraal.
 • er komt een nieuw Europees verdrag, de Europese Commissie wordt een ambtelijk apparaat, het Europees Parlement bestaat uit nationale vertegenwoordigers die een aantal keer per jaar bijeen komen.
 • handelsakkoorden en verdragen worden herzien.
 • er komt een nieuw sociaal akkoord waarbij alle arbeidsmarkt wetgeving MKB proof wordt.
 • de menselijke maat keert terug in het onderwijs, klassen worden kleiner en beroepsonderwijs wordt weer dicht bij jongeren en samen met bedrijven georganiseerd.
 • minder vluchtelingen, maar betere opvang wanneer ze wel toegelaten zijn. Echte vluchtelingen worden toegelaten nadat ze artikel 1 van de Grondwet hebben onderschreven.
 • meer focus op werken in de bijstand, menselijke maat in begeleiding naar werk staat centraal.
 • zorg moet betaalbaar en toegankelijk worden, eigen risico in de zorg verdwijnt.
 • ongelijkheid in het onderwijs bestrijden, cultuur voor iedereen bevorderen.
 • er worden regelmatig bindende referenda gehouden.
 • betere organisatie van binnenlandse veiligheid en de verdediging van ons land, langlopende militaire interventies zijn ongewenst.


Meer over