Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer) (POFC)

Deze tijdelijke Tweede Kamercommissie deed naar aanleiding van de Panama Papers onderzoek naar de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk, en naar de effectiviteit van het toezicht daarop. Zij hoorde in juni 2017 27 deskundigen en getuigen.

De commissie richtte zich op twee afzonderlijke onderwerpen:

  • het doorsluizen van kapitaal via in Nederland gevestigde brievenbusfirma's
  • het wegsluizen van particuliere vermogens naar buitenlandse doelvennootschappen

De parlementaire ondervragingscommissie is in 2016 ingesteld. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De parlementaire ondervraging is een nieuw instrument van de Kamer. Daarbij kunnen personen onder ede worden verhoord; zij zijn verplicht om medewerking te verlenen.

In september 2018 debatteerde de Tweede Kamer over de bevindingen van de commissie.

Griffier was mw. P.F.L.M. Tielens-Tripels.