Nieuwe Wegen

NIEUWE WEGEN was een in 2016 door oud-PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch opgerichte partij. Zij richtte zich op een economisch socialer beleid, op een strenger immigratie- en asielbeleid, op herstel van normen en waarden en op vermindering van flexwerken.

NIEUWE WEGEN deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Lijsttrekker was Alfred Oosenbrug. Sinds 2018 vertoonde NIEUWE WEGEN weinig activiteiten.

1.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017

Speerpunten van het verkiezingsprogramma waren:

 • integratie betekent meedoen, vrouwen bepalen zelf hoe zij hun leven inrichten, Syriëgangers worden niet meer toegelaten in Nederland.
 • kleinschaligheid, aandacht en professionals staan in de (ouderen)zorg centraal.
 • er komt een nieuw Europees verdrag, de Europese Commissie wordt een ambtelijk apparaat, het Europees Parlement bestaat uit nationale vertegenwoordigers die een aantal keer per jaar bijeen komen.
 • handelsakkoorden en verdragen worden herzien.
 • er komt een nieuw sociaal akkoord waarbij alle arbeidsmarkt wetgeving MKB proof wordt.
 • de menselijke maat keert terug in het onderwijs, klassen worden kleiner en beroepsonderwijs wordt weer dicht bij jongeren en samen met bedrijven georganiseerd.
 • minder vluchtelingen, maar betere opvang wanneer ze wel toegelaten zijn. Echte vluchtelingen worden toegelaten nadat ze artikel 1 van de Grondwet hebben onderschreven.
 • meer focus op werken in de bijstand, menselijke maat in begeleiding naar werk staat centraal.
 • zorg moet betaalbaar en toegankelijk worden, eigen risico in de zorg verdwijnt.
 • ongelijkheid in het onderwijs bestrijden, cultuur voor iedereen bevorderen.
 • er worden regelmatig bindende referenda gehouden.
 • betere organisatie van binnenlandse veiligheid en de verdediging van ons land, langlopende militaire interventies zijn ongewenst.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.