Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer (Eerste Kamer)

Deze commissie had als taak het uitvoeren van een analyse naar hoe de Eerste Kamer haar medewetgevende en controlerende taak eventueel kan versterken. De Eerste Kamer stelde op 27 september 2016 uit haar midden een tijdelijke commissie in die de mogelijkheden binnen de eigen (interne) werkwijze onderzocht.

De mogelijkheid van het instellen van een commissie naar de werkwijze van de Eerste Kamer is aan de orde geweest in het debat op 19 januari 2016 in de Eerste Kamer over de Staatscommissie bezinning parlementair stelsel. Deze commissie richt zich op het parlementaire stelsel als zodanig.

De onder voorzitterschap van Anne Flierman (CDA) staande Tijdelijke Commissie heeft in juli 2017 rapport uitgebracht met diverse aanbevelingen.

Griffier was F.J. (Fred) Bergman.

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.