Tweede Kamer stemt in met volgsysteem voor aangenomen moties

woensdag 6 juli 2016, 9:46

DEN HAAG (PDC) - Door aanneming van een motie-Amhaouch/Schouten moet het Presidium met een voorstel komen over het beter volgen van aangenomen moties. Het Presidium een systeem op te zetten, waarin de regering binnen een bepaalde termijn aangeeft of en hoe zij een motie uitvoert en op welke termijn dat gebeurt.

De motie wordt gezien als een versterking van de controlerende taak van de Kamer. Nu blijft vaak lang onduidelijk wat er met een aangenomen motie gebeurt en moet de Kamer zelf in de gaten houden hoe het met de uitvoering staat. Het Presidium had al toegezegd de wens van de Kamer te honoreren.

De motie werd vrijwel unaniem aangenomen. Alleen de PVV-fractie stemde tegen.

Bron: verslag TK-vergadering 5 juli 2016