'Minipreambule' voorgesteld voor Grondwet

vrijdag 1 juli 2016, 16:54

DEN HAAG (PDC) - In de Grondwet wordt vóór artikel 1 een algemene regel opgenomen over de grondrechten van burgers en de staatsinrichting. Die inleiding (preambule) zal luiden: 'De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.'  De ministerraad stemt in met indiening van een voorstel tot Grondwetswijziging.

Verder komt er een bepaling over het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Op beide wijzigingen is aangedrongen door de Eerste Kamer naar aanleiding van de bevindingen van de Staatsommissie-Thomassen over de Grondwet.

Bron: persbericht ministerraad