Kiesraad ondersteunt experiment nieuw model stembiljet

maandag 21 december 2015, 13:05

DEN HAAG (PDC) - De Kiesraad ondersteunt het experimenteren met een nieuw model stembiljet. De Kiesraad adviseert om het experiment in enkele gemeenten gelijktijdig uit te voeren en te combineren met het centraal tellen van stemmen. Op die manier worden de effecten van de nieuwe stembiljetten op het centraal tellen van de stemmen inzichtelijk. 

Het experiment is een voorstel van minister Plasterk. De kiezers in de uitgekozen gemeenten zullen voorlichtingsmateriaal krijgen over het experimentele stembiljet en mogen een dag voor de stemming oefenen met het nieuwe stembiljet. 

De Kiesraad vraagt bij dit experiment extra aandacht voor de zwakkere en kwetsbare groepen in de samenleving die goed in staat moeten worden gesteld om te stemmen. 

Bron: de Kiesraad