Renovatie gebouwen Binnenhof wellicht gefaseerd

woensdag 16 december 2015, 8:36
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - Minister Stef Blok moet laten onderzoeken of gefaseerde uitvoering van de renovatie van de gebouwen aan het Binnenhof mogelijk is . Een motie van D66'er Wouter Koolmees daarover is met algemene stemmen aangenomen.

Die fasering zou betekenen dat eerst wordt begonnen met de gebouwen van het ministerie van Algemene Zaken, de Eerste Kamer en de Raad van State. Pas als die zijn opgeleverd, zou het Tweede Kamergebouw aan de beurt komen. In een tweede aangenomen motie-Koolmees wordt het vijfenhalf jaar geheel sluiten van het Binnenhof onwenselijk genoemd en ook daarom over te gaan tot een gefaseerde aanpak.

Minister Blok stelde in reactie daarop voor wel met de voorbereidingen te beginnen, maar parallel daaraan de komende vier maanden te bezien of fasering mogelijk is. Hij verzet zich daar niet tegen, mits fasering niet tot vertraging leidt. Het oordeel over de moties liet Blok aan de Tweede Kamer.

De renovatie op zich kan rekenen op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Een door de PVV ingediende motie om een minder vergaand plan in te dienen, kreeg steun van PVV, Groep Bontes/Van Klaveren en eenling Houwers.

Een motie-De Caluwé vraagt onderzoek naar het verplaatsen van Prinsjesdag, zodat de bouwactiviteiten niet jaarlijks een maand onderbroken hoeven te worden.

Bron: www.tweedekamer.nl