Prof.Dr. K. (Kees) Posthumus

foto Prof.Dr. K. (Kees) Posthumus

Uit Harlingen afkomstige scheikundige, die na een loopbaan in Nederlands-Indië tot de eerste Eindhovense hoogleraren behoorde. Was vanaf 1961 ook zeven jaar rector magnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven. Was na de oorlog en internering in een Jappenkamp enige tijd hoofd van de rijksvoorlichtingsdienst in Nederlands-Indië. In de jaren zestig ondervoorzitter van de Onderwijsraad en vanaf 1967 regeringscommissaris voor het hoger onderwijs. Gaf als zodanig de aanzet tot herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs en tot beperking van de studieduur.

in de periode 1967-1972: regeringscommissaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Posthumus Kornelis (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Harlingen, 16 juni 1902

overlijdensplaats en -datum
Eindhoven, 15 september 1972

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/12)

  • rector magnificus Technische Hogeschool te Eindhoven, van 1961 tot 1968
  • regeringscommissaris voor het wetenschappelijk onderwijs, van november 1967 tot 15 september 1972

gevangenschap/internering
  • gevangenschap te Bandoeng
  • gevangeschap, interneringskamp Tjimahi

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

  • correspondent weekblad "De Groene Amsterdammer", van 1947 tot 1948
  • ondervoorzitter Onderwijsraad, vanaf 1960

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was houthandelaar

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.