Referendumcommissie maakt datum en vraagstelling raadgevend referendum bekend

donderdag 29 oktober 2015, 14:53

DEN HAAG (PDC) - Het raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne wordt gehouden op 6 april 2016. Dat heeft de referendumcommissie laten weten. Op het stembiljet zal dan gevraagd worden: 'Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?'. 

De wet bepaalt dat de vraag moet beginnen met 'Bent u voor of tegen ...' De referendumcommissie heeft gekozen voor 'een zo helder en kort mogelijke aanduiding die tegelijkertijd zo volledig mogelijk is'. Bij de bepaling van de datum is er rekening mee gehouden of er voldoende tijd is voor het voeren van een publiek debat. Ook zijn data op feestdagen en in vakantieperiodes gemeden.

Sinds 1 juli 2015 maakt de Wet raadgevend referendum (Wrr) het voor Nederlandse burgers mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen over wetten en verdragen die zijn aangenomen en bekrachtigd. Het doel van de wet is om de zeggenschap van burgers te vergroten. Het is echter niet verplicht voor de wetgever om aan de uitkomst van zo'n referendum gehoor te geven: een raadgevend referendum is niet bindend.

Bron: Referendumcommissie