Burgerinitiatief 'Ons Geld' aangeboden aan Tweede Kamer

dinsdag 21 april 2015, 11:33

DEN HAAG (PDC) - Meer dan honderdduizend Nederlanders hebben het burgerinitiatief 'Ons Geld' ondertekend. Vandaag biedt Ad Broere, één van de indieners, de petitie aan in de Tweede Kamer.

Volgens de initiatiefnemers behoort het recht en de plicht om geld te scheppen principieel toe aan de overheid. Commerciële banken zouden het financiële systeem instabieler maken door hun vrijheid om geld in de economie te pompen. Het financiële systeem blijft veel stabieler wanneer geldschepping een publieke taak wordt, stellen de indieners.

'Ons geld' wil het onderwerp geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer zetten en hoopt dat het parlement zich uitspreekt voor de principiële rol van de overheid in het geldschappingsproces.