Piet de Jong 100 jaar

 Piet de Jong

Piet de Jong werd op 3 april 2015 100 jaar. Daarmee werd hij, na Willem Drees de tweede oud-minister-president, die deze bijzondere leeftijd bereikt. De Jong leidde in 1967-1971 een kabinet van KVP, ARP, CHU en VVD.

Lange tijd werd De Jong beschouwd als een wat kleurloze premier. Hij was als oud-marineman ook geen uitgesproken politicus. Zelf zei hij dat zijn kabinet 'op de winkel paste' terwijl de christendemocratische voormannen stappen konden zetten naar verdere samenwerking, die later zou uitmonden in het CDA. Als gematigde, pragmatische conservatief paste hij - zo vonden velen in de jaren zestig - niet bij een naar vernieuwing strevende samenleving.

Allengs is de waardering voor hem en voor zijn premierschap echter toegenomen. Dankzij zijn relativeringsvermogen en zelfspot, een goed gevoel voor menselijke verhoudingen, zijn bereidheid om compromissen te sluiten, en door zijn vermogen om zonodig daadkracht te tonen, had hij het land bekwaam door het laatste deel van de jaren zestig geleid. Jaren die werden gekenmerkt door maatschappelijke onrust en grote veranderingen op sociaal, ethisch en bestuurlijk gebied. Er kwam bijvoorbeeld waardering voor de vele wetgeving die zijn kabinet tot stand bracht, zoals tot modernisering van de echtscheidingswetgeving en over democratisering van de universiteiten.


Meer over