SP stapt uit presidium Tweede Kamer totdat vergaderingen openbaar zijn

donderdag 26 februari 2015, 10:53

DEN HAAG (PDC) - De SP is tijdelijk uit het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, gestapt. Na maandenlange spanningen over het openbaar maken van de gemaakte fractiekosten, heeft de SP aangegeven niet meer terug te komen totdat de vergaderingen van het presidium openbaar zijn.

Dit gebeurde nadat de Volkskrant op basis van anonieme bronnen had gemeld dat de PVV en SP grote bezwaren hadden tegen de door VVD, PvdA en D66 voorgestelde transparantie. Deze partijen dringen er op aan om ook de fractiekosten van 2012 en 2013 openbaar te maken. Eerder werd besloten dat deze kosten vanaf boekjaar 2014 bekend gemaakt dienen te worden met ingang van 2016.

De vergaderingen van het presidium zijn besloten. SP-leider Roemer vindt nu dat deze openbaar moeten zijn, zodat iedereen weet wat er daadwerkelijk besproken wordt. Nu zou het lijken alsof de SP iets te verbergen heeft.

Het is nooit eerder voorgekomen dat een partij uit het presidium stapte. Voor zover er conflicten waren, bleven die altijd binnenskamers. Wel heeft de CHU in september 1976 haar plek in het presidium moeten opgeven; door een afsplitsing was de CPN een grotere fractie geworden en had daarmee recht op die plek.

Bron: NOS en Volkskrant