Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen

Dit ministerie was in februari 1945 de nieuwe naam van het ministerie van Koloniën. Vanwege het tijdens de Beztting uitgesproken voornemen om de verhouding met Nederlands-Indië en 'de West' te gaan wijzigen, werd de naam Koloniën niet langer wenselijk gevonden.

Het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen was verantwoordelijk voor Nederlands-Indië en Suriname en de Antillen.

Na de soevereiniteitsoverdracht en het tot stand komen van de Nederlands-Indonesische Unie in november 1949 werd de naam veranderd in Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (UOR).


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.