Plasterk stuurt inventariserende notitie over tweekamerstelsel aan Eerste Kamer

maandag 29 september 2014, 11:37

DEN HAAG (PDC) - Minister Ronald Plasterk heeft een inventariserende notitie over het tweekamerstelsel aan de Senaat gestuurd. Hij deed dat naar aanleiding van een verzoek tijdens de algemene beschouwingen van vorig jaar in de Eerste Kamer.

De notitie bevat geen kabinetsstandpunt en het kabinet vindt dat een eventuele discussie over de relatie tussen Tweede en Eerste Kamer eerst door beide Kamers zelf moet worden gevoerd.

De notitie gaat in op de historische ontwikkeling van tweekamerstelsels en bevat een internationale vergelijking daarvan. Verder wordt een overzicht gegeven van eerdere discussies in Nederland over het tweekamerstelsel.

Bron: kamerstuk 34.000, C