Parlementaire enquête woningcorporaties van start: lees MI-paper over parlementair onderzoek

woensdag 4 juni 2014, 13:29

DEN HAAG (PDC) - Met de vandaag gestarte openbare verhoren van de parlementaire enquête-commissie Woningcorporaties wordt de in juni 2013 gepubliceerde MI-Policy Paper 'Naar een sterker parlement: meer (ruimte voor) onderzoek' weer interessant. Wetenschapper Sandor Loeffen schreef deze paper naar aanleiding van zijn promotie over parlementair onderzoeksrecht.

Loeffens proefschrift biedt een analyse van parlementair onderzoek in recht en praktijk in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en bevat, mede vanuit vergelijkend perspectief, voorstellen om de onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer verder uit te bouwen. 

In de Policy Paper licht Loeffen zijn belangrijkste conclusies toe.