Oud-minister en oud-senator prof. Albeda overleden

dinsdag 6 mei 2014, 16:01

DEN HAAG (PDC) - In Maastricht is op 88-jarige leeftijd Wil Albeda overleden. Hij was minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Van Agt en voor- en nadien Eerste Kamerlid. Verder was hij onder meer secretaris van het CNV, hoogleraar en voorzitter van de WRR. Als informateur was hij in 1973 betrokken bij de komst van het kabinet-Den Uyl.

Wil Albeda had in het kabinet-Van Agt een belangrijk aandeel in het sociaal-economische beleid, waarbij hij hechtte aan goede verstandhoudingen met de vakbonden. Dat vond hij wenselijk vanwege de noodzaak tot loonmatiging. Hij had daarbij de steun van CDA-fractievoorzitter Lubbers, maar het bracht hem vaak tegenover minister van Financiën Andriessen, die aandrong op verdere bezuinigingen.

Als minister wist hij belangrijke wetgeving tot stand te brengen, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, een herziening van de Wet op de ondernemingsraden en de Wet buitenlandse werknemers. De 'vakbondsman' Albeda behoorde als voormalige ARP'er tot de linkervleugel van het CDA, maar verdedigde als minister wel diverse kortingen op uitkeringen.

Bronnen: ANP en biografisch archief PDC