Tweede Kamer zoekt naar tussenvorm tussen onderzoek en enquête

dinsdag 2 juli 2013, 16:10

DEN HAAG (PDC) - Het Presidium van de Tweede Kamer gaat onderzoeken of er een tussenvorm is te bedenken tussen een parlementair onderzoek en een parlementaire enquête. Een motie van Gert-Jan Segers (CU) waarin om zo'n onderzoek werd gevraagd, is aangenomen.

De 'tussenvorm' zou erin moeten voorzien dat sneller getuigen onder ede kunnen worden verhoord, zonder dat eerst tot een enquête is besloten. Dit zou dan parlementaire ondervraging gaan heten. Zo moeten ook tijdens hoorzittingen al vragen onder ede kunnen worden gesteld.

Het Presidium moet een ontwerpregeling maken en dient verder te bezien of wettelijke of andere regels moeten worden aangepast om deze vorm van ondervraging mogelijk te maken.

Bron: ANP/PDC