Regeerakkoord 1967

Het regeerakkoord van het kabinet-De Jong was in concept opgesteld door demissionair premier Jelle Zijlstra, en bestond vooral uit hoofdlijnen op financieel-economisch gebied. Het programma vormde de basis van de formatie van 1967 en stond nauwelijks ter discussie. Belangrijkste thema in het akkoord was de beheersing van de overheidsfinanciën.

De financiële situatie was namelijk niet rooskleurig en de werkloosheid bleef alsmaar groeien. Bezuingingen waren dus nodig. Het kabinet probeerde de belastingen zo min mogelijk te verhogen. Daarnaast wilde het kabinet een gunstiger investeringsklimaat creëren door minder regeldruk vanuit de overheid en door het hervormen van ondernemingsstructuren. Er werd onderzoek aangekondigd naar staatsrechtelijke hervormingen.

Naast bezuinigingen was extra geld voor ontwikkelingshulp een prioriteit. Zo werden de uitgaven niet alleen procentueel, maar ook in absolute bedragen verhoogd. Daarnaast hoopte het kabinet het bedrijfsleven meer te betrekken bij de ontwikkelingssamenwerking.


Meer over