Regeerakkoord 1967

Het regeerakkoord van 1967 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen KVP, CHU, ARP en VVD, en vormde de basis voor het kabinet-De Jong. Centraal stond het beheersen van de overheidsfinanciën.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidspunten uit het regeerakkoord:

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

  • Het beheersen van de overheidsfinanciën door de introductie van bezuinigen en het voorkomen van een verhoging van de belastingen.
  • Het creëren van een gunstiger investeringsklimaat door de regeldruk vanuit de overheid te verminderen en ondernemingsstructuren te hervormen.

2.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

  • De relatie met Indonesië proberen te verbeteren.

3.

Bestuurlijke vernieuwing

  • Het instellen van een Staatscommissie voor onderzoek naar de mogelijkheden om het parlementaire stelsel te verbeteren. (Staatscommissie-Cals/Donner)

Meer over