Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

  • Het beheersen van de overheidsfinanciën door de introductie van bezuinigen en het voorkomen van een verhoging van de belastingen.
  • Het creëren van een gunstiger investeringsklimaat door de regeldruk vanuit de overheid te verminderen en ondernemingsstructuren te hervormen.

2.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

  • De relatie met Indonesië proberen te verbeteren.

3.

Bestuurlijke vernieuwing


Meer over