Fred de Graaf afgetreden als voorzitter Eerste Kamer

dinsdag 18 juni 2013, 12:22

DEN HAAG (PDC) - Fred de Graaf is vanmiddag teruggetreden als voorzitter van de Eerste Kamer. In een verklaring gaf hij aan dat het niet goed is als aan de onafhankelijkheid van de voorzitter wordt getwijfeld.

Aanleiding voor zijn besluit is de commotie die is ontstaan rond de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De Graaf ontkende dat hij iemand uit de commissie had willen weren, en zei naar eer en geweten te hebben gehandeld.

De Eerste Kamer zal nog voor het zomerreces een nieuwe voorzitter en eerste ondervoorzitter kiezen. Tot die tijd is De Graaf formeel nog voorzitter, maar hij laat zich vervangen door ondervoorzitter Hans Franken (CDA). De Graaf blijft wel lid van de Eerste Kamer.