Burgerinitiatief 'Referendum bij bevoegdheidsoverdracht' aangeboden aan Tweede Kamer

dinsdag 26 maart 2013, 13:37

DEN HAAG (PDC) - Het Burgerforum EU heeft de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven uit de Tweede Kamer een burgerinitiatief aangeboden. Dat initiatief beoogt het houden van een Kamerdebat over het organiseren van een referendum bij nieuwe bevoegdheidsoverdracht door Nederland aan de EU.

Het burgerinitiatief heeft ruim de benodigde 55.000 handtekeningen. Dat betekent niet dat de Kamer verplicht is te debatteren over het voorstel. Een debat vindt niet plaats als het onderwerp de afgelopen twee jaar al op de Kameragenda heeft gestaan. De Kamer neemt daarover op voorstel van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven een besluit.

Het Burgerforum EU beziet ook of gebruik kan worden gemaakt van een raadgevend referendum, mits het wetsvoorstel om dat te regelen door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Overigens is volgens die beoogde wet alleen wetgeving referendabel.

bronnen: websites Tweede Kamer en burgerforum-eu.nl