Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Deze Tweede Kamercommissie hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Onder het takenpakket vielen onder meer:

  • volkshuisvestingsbeleid
  • huurbeleid
  • wijkenaanpak
  • algemene bestuursdienst
  • doorlichting van zelfstandige bestuursorganen
  • beperking van regeldruk op burgers
  • rijksgebouwen, kadaster
  • organisatie van de rijksdienst (efficiëntere en kleinere overheid, personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden)

De commissie werd in 2012 ingesteld en was tot 2017 actief.


Voorzitter was J.L. (Jaco) Geurts. Ondervoorzitter was A. (Aukje) de Vries.