Regeerakkoord 2003

Het regeerakkoord 'Meedoen, Meer Werk, Minder Regels' omvat de afspraken gemaakt tussen de regeringspartijen CDA, VVD en D66 en vormde de basis voor het kabinet-Balkenende II. Dit 'hoofdlijnenakkoord' telde 14 pagina's en werd ondersteund door de bijlage Financieel Kader 2004-2007. Centraal stonden minder bureaucratie, een kwalitatief betere publieke dienstverlening en de bestrijding van de 'onpersoonlijke samenleving'.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidsafspraken uit het regeerakkoord:

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

 • Minder onnodige bureaucratie voor bedrijven en burger.
 • Focussen op kwalitatief betere publieke dienstverlening (zorg, openbaar vervoer, onveiligheid).
 • Introductie van eigen risico's en verkleining van het verplicht verzekerde pakket.

2.

Onderwijs

 • Onderwijs efficiënter maken door vermindering bureaucratie en middels decentralisatie van onderwijsfinanciering.

3.

Sociaal-cultureel

 • Bestrijding van de 'onpersoonlijke samenleving,' o.a. doormiddel van bevorderen vrijwilligersactiviteiten en verenigingsleven, vrijheid voor de burger benadrukken en een overheid geen al te grote verantwoordelijkheid neemt.
 • Meer aandacht voor inburgering nieuwkomers door leren Nederlandse taal.

4.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Inzetten op internationale en Europese samenwerkingsverbanden.
 • Een positieve positie tegenover de uitbreiding van de Europese Unie.

5.

Klimaat en milieu

 • Sluiten kerncentrale Borssele in 2013.
 • Afspraken Kyoto-protocol nakomen door middel van verminderen uitstoot en introductie duurzame energie.

6.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Onderzoek uitvoeren naar de versterking van de positie van de minister-president, inclusief rechtstreekse verkiezing.
 • Instelling nieuw kiesstelsel met sterkere nadruk op het eigen mandaat van de individuele volksvertegenwoordiger.
 • Het oordeel van beide Kamers in tweede lezing met betrekking tot het correctief wetgevingsreferendum afwachten.

Meer over