Regeerakkoord 2003

Het hoofdlijnenakkoord van de coalitie CDA, VVD en D66 (het kabinet-Balkenende II), verscheen onder het motto 'Meedoen, Meer Werk, Minder Regels'. De doelstellingen in het hoofdlijnenakkoord waren concreter en beknopter dan dat van Balkenende I. De 'slagvaardige overheid' moest leiden tot minder bureaucratie, minder regeldruk en een kwalitatief betere publieke dienstverlening. Verder was de 'onpersoonlijke samenleving' een belangrijk bestrijdingspunt in het akkoord. Het slechts veertien pagina tellend akkoord werd ondersteund door de bijlage Financieel Kader 2004-2007.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over