Verkiezingsprogramma PVV: 'Hún Europa, óns Nederland'

dinsdag 3 juli 2012, 12:00

DEN HAAG (PDC) - Nederland moet de EU verlaten. Dat is het belangrijkste punt uit het PVV-verkiezingsprogramma 'Hun Europa, ons Nederland'. Net als Noorwegen en Zwitserland is Nederland goedkoper uit buiten dan in de EU. Bovendien wordt Nederland daarmee weer baas in eigen huis. Nederland moet ook de euro vervangen door de gulden.

Het PVV-programma keert zich ook tegen het steeds grotere aandeel van allochtonen in de samenleving, omdat daarvan 'steeds meer hoofddoekjes, steeds meer islam, steeds meer criminaliteit en verpaupering' het gevolg zijn. De EU verhindert dat Nederland zelf hiertegen maatregelen neemt.

Andere punten uit het PVV-programma zijn:

 • minder bezuinigen dan Brussel wil, maar wel een kleinere overheid
 • afschaffen van de ontwikkelingshulp en de afdracht aan de EU
 • stoppen van deelname aan vredesmissies
 • afschaffen alle kunstsubsidies
 • geen subsidies voor zonnepanelen
 • verdriedubbeling van de bankenbelasting
 • de AOW-leeftijd blijft 65 jaar
 • geen aantasting van pensioenen
 • handhaving van de aftrek van hypotheekrente
 • verlaging van de benzineaccijns en lagere btw
 • geen aantasting van het ontslagrecht
 • terugdraaien van bezuinigingen op de sociale werkplaatsen
 • geen huurverhogingen boven de inflatie
 • gevangenen betalen zelf hun verblijf in een cel
 • sluiting van alle islamitische scholen
 • ontneming stemrecht bij dubbele nationaliteit
 • geen verhoging eigen risico in de zorg
 • Nederlandse vlag op scholen en openbare gebouwen
 • Turkije uit de NAVO
 • steun voor de bouw van dorpen in de Palestijnse gebieden