Oud-senator Bertus de Rijk (PvdA) overleden

dinsdag 3 juli 2012, 8:56

DEN HAAG (PDC) - Op 87-jarige leeftijd is oud-PvdA-senator Bertus de Rijk overleden. Hij was tussen 1956 en 1991, met een onderbreking van drie jaar, lid van de Eerste Kamer.  

De Rijk was aanvankelijk leraar klassieke talen op een katholieke meisjesschool. Hij behoorde tot de katholieken die doorbraken naar de PvdA. In 1961 werd hij hoogleraar Middeleeuwse wijsbegeerte in Nijmegen. Later kreeg hij een leerstoel Antieke en Middeleeuwse filosofie in Utrecht en Leiden.

Als Kamerlid werd hij gekenmerkt door zijn eruditie. Hij verlevendigde zijn redevoeringen met aan de oudheid ontleende (geestige) anekdotes en beeldspraken. Met name over onderwijs en defensie voerde hij geregeld het woord. In 1980-1991 was De Rijk ondervoorzitter van de Senaat en in die functie hield hij 1990 de feestrede bij de viering van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer.

bronnen: ANP en biografisch archief PDC