Oud-topambtenaar Bekker: Groeiende kloof tussen politici en ambtenaren

vrijdag 13 april 2012, 9:32

DEN HAAG (PDC) - Op donderdag 12 april is "Marathonlopers op het Binnenhof" verschenen, een boek van Roel Bekker over topambtenaren. Bekker, zelf ex-topambtenaar, heeft na het onderzoeken van de verhouding tussen bewindslieden en ambtenaren de conclusie getrokken dat de kloof tussen de twee partijen groeit.

Bekker beschrijft een voorzichtige trend waarin hedendaagse politici steeds meer gericht zijn op kortetermijnresultaten. 'Het gaat ze om electoraal gewin, het aankondigen van heldendaden. Imago telt meer dan inhoud'. Topambtenaren daarentegen zijn volgens Bekker ambtelijker en voorzichtiger geworden. Ze trekken zich terug uit het publieke debat, keren zich naar binnen en bezien de mediagerichtheid van het politieke systeem met afgrijzen omdat het ten koste gaat van de aandacht voor structurele inhoudelijke problemen. 

Dit steeds groter wordende verschil heeft een negatief effect op het openbaar bestuur en daarmee ook op de legitimiteit van het democratisch bestel.

Meer dan voorheen lijkt ook het politieke profiel van een topambtenaar belangrijk. Het aantal dat openlijk voor een politieke partij uitkomt is gestegen. Je ziet de laatste tien jaar bijvoorbeeld geen benoemingen meer van mensen met vooral bestuurlijke ervaring, aldus Bekker.

Hij constateert dan ook dat er sprake is van een politieke invloed bij benoemingen en ontslagen van topambtenaren, maar dat dit op subtiele wijze gebeurt, want 'verstandige ministers realiseren zich dat ze bij benoemingen van partijgenoten heel wat uit te leggen hebben, maar ook dat het hebben van dezelfde partijkleur geen garantie is voor goed ambtelijk advies'.

Bronnen: NRC Handelsblad en De Volkskrant