'Oud-minister Bos belemmerde parlementaire controle tijdens bankencrisis'

woensdag 11 april 2012, 14:25

DEN HAAG (PDC) - Voormalig PvdA-minister Wouter Bos (Financiën) heeft de Tweede Kamer tijdens de kredietcrisis ernstig belemmerd in haar taak het handelen van de minister te controleren. Bos informeerde het parlement vaak te laat en in een aantal gevallen onvolledig.

Dat concludeert de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel in haar eindrapport. Het onderzoek richtte zich op het overheidshandelen ten tijde van de kredietcrisis. Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat Kamerleden tot hun beschikking hebben.

Volgens SP-Kamerlid Ewout Irrgang is er door toenmalig minister Bos misbruik gemaakt van het begrip dat destijds in het parlement bestond voor de uitzonderlijke omstandigheden waarin de minister moest optreden. PVV-Kamerlid Teun van Dijck vindt dat er is geblunderd door oud-minister Bos.

Verder concludeert de commissie dat de prijs die is betaald voor nationalisatie van ABN AMRO in geen verhouding stond tot de waarde en ook dat de Kamerleden gedurende de crisisperiode te beperkt initiatief namen om vaker met de minister van Financiën te debatteren om zodoende meer informatie te krijgen.

Het eindrapport bevat ook aanbevelingen om de informatievoorziening tussen regering en parlement over omvangrijke financiële kwesties te verbeteren. Zo zou het toekennen van grote geldsommen aan individuele financiële instellingen voortaan alleen kunnen plaatsvinden na raadpleging van het parlement.

Bron: de Volkskrant en ANP