Tweede Kamer publiceert rapport over onderhoud en toekomst spoor

donderdag 16 februari 2012, 13:05

DEN HAAG (PDC) - De Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor van de Tweede Kamer heeft vandaag haar rapport gepresenteerd. De commissie deed onderzoek naar hoe het geld voor het spoor is besteed, en wat er aan innovatie heeft plaatsgevonden.

Nederland heeft naar internationale maatstaven een heel intensief bereden spoor, maar de onderhoudsbudgetten zijn relatief laag, zo stelt de commissie. Die combinatie bedreigt de kwaliteit van het spoor op de langere termijn. Ook op de huidige situatie valt, ondanks een hoog veiligheidsniveau, het een en ander aan te merken: treinen rijden bijvoorbeeld te vaak door rode seinen. Dat heeft al geleid tot ongevallen.

Voor toekomstige investeringen is weinig budget gereserveerd. Dit valt volgens de commissie moeilijk te rijmen met de ambities die in het Programma Hoogfrequent Spoor zijn vastgelegd. Ook met de ontwikkeling en invoering van betere treinbeveiligingssystemen loopt Nederland achter.

De problemen die de commissie voorziet worden volgens haar verergert door het huidige ingezette beleid. Dat richt zich op de laagste prijs en kostenbesparing op de korte termijn.

De tijdelijke commissie heeft niet specifiek gekeken naar de problemen die het winterweer van de afgelopen maand opleverde.

Bron: Tweede Kamer