Nieuwe meerderheid in Senaat direct effectief

woensdag 6 juli 2011, 8:54

DEN HAAG (PDC) - Het wetsvoorstel om vanaf 2012 een hoger collegegeld te vragen aan studenten die langer in het hoger onderwijs zijn ingeschreven dan uit een oogpunt van studierendement wenselijk is, heeft in de Eerste Kamer een krappe meerderheid behaald. Naast VVD, CDA en PVV stemde ook de SGP'er Holdijk voor.

In de Tweede Kamer had ook de fractie van de ChristenUnie vóór gestemd. De CU-fractie in de Senaat kwam met een motie om pre-mastertrajecten onder de nominale studieduur van master- en bachelorstudies te laten vallen. De motie werd echter verworpen.

Studentenorganisaties zijn verbolgen over de terugwerkende kracht die de wet krijgt. Zij zijn van plan een rechtszaak tegen de Staat aan te spannen. Daarbij wordt verwezen naar een arrest van de Hoge Raad uit 1989 over de Harmonisatiewet cursusgelden en inschrijvingsduur HBO-WO. Toen sprak het hoogste rechtscollege uit dat die wet vanwege de terugwerkende kracht strijdig was met het rechtszekerheidsbeginsel. De Hoge Raad oordeelde toen overigens ook dat toetsing van formele wetgeving niet is toegestaan.

bronnen: www.eerstekamer.nl en PDC