CDA'er Theo Bovens nieuwe Commissaris van de Koningin in Limburg

vrijdag 10 juni 2011, 14:45

DEN HAAG (PDC) - Provinciale Staten van Limburg dragen de CDA'er Theo Bovens (51) voor als de nieuwe commissaris van de Koningin (in Limburg gewoonlijk gouverneur genoemd). Bovens was eerder wethouder en loco-burgemeester van Maastricht en adjunct-faculteitsdirecteur bij de Universiteit Maastricht.

Bovens is voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit en sinds 2006 kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Hij volgt CDA'er Leon Frissen op die na zes jaar terugtreedt, omdat hij meer tijd wil vrijmaken voor gezin en familie.

Als de ministerraad instemt met de voordracht kan Bovens worden benoemd. Hij begint dan op 1 september. Een andere kandidaat die werd genoemd, was oud-PvdA-staatssecretaris Frans Timmermans.

bron: ANP