Grondwetsherziening om Eilandsraden Antillen stemrecht te geven bij Eerste Kamerverkiezing

maandag 21 maart 2011, 9:11

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet komt met een wetsvoorstel tot Grondwetsherziening waardoor de Eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba net als de Provinciale Staten kunnen meestemmen bij de Eerste Kamerverkiezingen. Dat is vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt.

De wijziging van de Kieswet om dit te regelen is al doorgevoerd, maar alleen na regeling in de Grondwet kunnen de betreffende artikelen van die wet in werking treden. Voor Grondwetsherziening zijn twee lezingen nodig. Pas na aanvaarding in de eerste lezing in beide Kamers en nieuwe Tweede Kamerverkiezingen kan de Grondwetsherziening worden afgerond.

Bij de Eerste Kamerverkiezingen van aanstaande mei kunnen de Eilandsraden nog niet meestemmen. Dit heeft tot bedenkingen geleid bij sommige staatsrechtgeleerden. Consequenties voor de rechtmatigheid van de verkiezingen heeft dit echter niet.

bron: persbericht ministerraad