Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Deze Tweede Kamercommissie bestond in 2010-2012. Het kwam tot stand na een samenvoeging van Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De commissie hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Specifiek betrof dit onder meer:

 • industriebeleid
 • structuurbeleid
 • regionaal economisch beleid
 • beleid ten aanzien van marktwerking en deregulering
 • mededingingsbeleid
 • het midden- en kleinbedrijf
 • energiebeleid
 • exportbeleid en handelspolitiek
 • consumentenbeleid
 • telecommunicatiebeleid
 • technologiebeleid (waaronder ICT)
 • innovatiebeleid
 • landbouw
 • visserij
 • dierenwelzijn

Meer over