Dr. H. (Henk) Bleker

foto Dr. H. (Henk) Bleker

Groningse CDA-bestuurder, die als staatssecretaris voor landbouw, visserij, natuur en buitenlandse handel in het kabinet-Rutte I vaak in de belangstelling stond. Na ambtelijke en wetenschappelijke functies en na werkzaam te zijn geweest als organisatie-adviseur, was hij tien jaar gedeputeerde in Groningen. Was verder drie keer lijsttrekker bij de Statenverkiezingen en in 2009-2010 directeur van RTV Noord. Na de nederlaag van het CDA bij de Kamerverkiezingen van 2010 werd hij interim-voorzitter van zijn partij en in die rol maakte hij de weg vrij voor een CDA-VVD-kabinet, met de PVV als gedoogpartner. Door dossiers als ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder, dierenwelzijn (met name ritueel slachten) en forse bezuinigingen op natuurbeleid en door mediaoptredens een spraakmakend bewindsman.

CDA
in de periode 2010-2012: staatssecretaris, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Hinderk (Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Onstwedde (Gr.), 26 juli 1953

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

 • interim-voorzitter CDA, van 10 juni 2010 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (belast met onder meer landbouw, natuur, voedselkwaliteit, handelspolitiek, toerisme en post), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • directeur Powerfield, vanaf maart 2019 (zonneparken)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (minus kennis en innovatie); b. dierenwelzijn; c. handelspolitiek; d. internationaal ondernemen; e. maatschappelijk verantwoord ondernemen (nationaal en internationaal); f. toerisme; g. post; h. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Ten aanzien van a, c en d was de minister medeverantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het Europese landbouwbeleid, handelspolitiek en het internationaal ondernemen. Mocht in het buitenland de titel minister voeren.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Vee & Logistiek Nederland, vanaf 1 maart 2014
 • mede-eigenaar van een bedrijf in Mongolië met 250 koeien

vorige (2/11)
 • lid diverse stuurgroepen en bestuurlijke overleggen (als lid G.S.)
 • lid Raad van Advies Powerfield, van 2017 tot maart 2019 (zonneparken)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Was in 2011 verantwoordelijk voor het besluit om een alternatief te kiezen voor het ontpolderen van de Hedwigepolder aan de Westerschelde. Daarvoor in de plaats moesten in fasen de natuurwaarden in de Westerschelde worden hersteld door onder meer slikken te vergroten en te verbeteren en door de Welzingepolder bij Vlissingen om te vormen tot estuariene natuur. Nadat de Europese Commissie bezwaar maakte, kwam er in april 2012 een nieuw voorstel dat erin voorzag toch eenderde van de Hedwigepolder onder water te zetten, evenals twee andere kleine gebieden. Voor dat plan was echter geen parlementaire meerderheid. Natuurherstel was een verplichting die voortvloeit uit een verdrag met Vlaanderen over de Westerschelde.
 • Sloot in 2012 een convenant tussen de vereniging van slachterijen en vleesverwerkende bedrijven en overkoepelende joodse en islamtische organisaties over het onbedwelmd ritueel slachten. Dit convenant was een alternatief voor het initiatiefwetsvoorstel-Thieme over een verbod op onverdoofd slachten.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 de Wet dieren in het Staatsblad (Stb. 345). Hiermee komt er een integraal wettelijk kader voor het gedrag van mensen jegens dieren en ter beheersing van de risico's die dieren of van dieren afkomstige producten mee kunnen brengen voor de mens en voor andere dieren. Er komt een nieuw stelsel van uitvoeringsregelgeving. De wet omvat een groot aantal bepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en verder regels uit onder andere de Kaderwet diervoeders, de Diergeneesmiddelenwet, de Wet op de dierenbescherming en de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990. Deze wetten vervallen. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend en in 2009 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Verburg. (31.389, 31.389)
 • Bracht in 2012 een wijziging van de Visserijwet 1963 tot stand in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte. Visstroperij wordt strafbaar als misdaad en de strafbaarstelling gaat over van de Visserijwet 1963 naar de Wet op de economische delicten. Het stelsel van visakte wordt opgeheven in het kader van vermindering van administratieve lasten. (32.574)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was in mei 2012 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA, maar kreeg bij een verkiezing door de leden slechts 7,3 procent van de stemmen
 • In 2012 verwierp de Tweede Kamer een door Marianne Thieme (PvdD) tegen hem en minister Schippers ingediende motie van wantrouwen vanwege het inzake de Q-koorts gevoerde beleid
 • Baarde in oktober 2011 opzien toen hij in een uitzending van "Pauw&Witteman" de eveneens aanwezige uitgeprocedeerde minderjarige asielzoeker Mauro via een briefje uitnodigde met hem mee te gaan naar de voetbalwedstrijd FC Twente-PSV

uit de privésfeer
Groeide op in een ARP-gezin

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
de Napoleon van Vlagtwedde (bijnaam als gedeputeerde)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.