Ir. A.W. (Anne-Wil) Lucas

foto Ir. A.W. (Anne-Wil) Lucas

In Friesland woonachtige ingenieur, die zes jaar voor de VVD in de Tweede Kamer zat. Hield zich met noordelijke nuchterheid bezig met dossiers op het gebied van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie, economische topsectoren, technologie, innovatie, wetenschapsbeleid, biotechnologie en regionaal beleid. Was voor zij in de Kamer kwam als ruimtelijk adviseur werkzaam bij ingenieursbureau Oranjewoud en daarvoor onder meer in dienst van de Vereniging Natuurmonumenten. Sinds 2022 is zij manager innoveren en internationaliseren NV NOM (Noor-Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij).

VVD
in de periode 2010-2016: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Antoinette Wilhelmina (Anne-Wil)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Warnsveld, 10 januari 1975

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 7 september 2016
  • gebiedsdirecteur Kennispark Twente, van november 2018 tot oktober 2022
  • manager innoveren en internationaliseren NV NOM (Noord-Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij), vanaf oktober 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • lid Raad van Advies Dutch Basecamp, vanaf september 2014

vorige (2/4)
  • voorzitter Raad van Toezicht Innofest, van september 2020 tot oktober 2022
  • voorzitter Raad van Advies Waddenzeehavens, van september 2021 tot oktober 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid commissielid (gemeenteraad van Opsterland), van 2008 tot 2010

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting "De Jonge Onderzoekers", vanaf september 2014
  • lid Comité van Aanbeveling voor de Noorderlingen, vanaf september 2014

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.