Drs. S. (Stientje) van Veldhoven

foto Drs. S. (Stientje) van Veldhovenvergrootglas

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij was clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie. In de Tweede Kamer houdt zij zich vooral bezig met duurzaamheid (klimaat, energie, circulaire economie) en het gaswinningsdossier. Mevrouw Van Veldhoven is secretaris van de D66-fractie en lid van het Presidium.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Stientje (Stientje)

personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 22 juni 1973

partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 2007

hoofdfuncties en beroepen

 • persoonlijk medewerker dr. Elly Plooij, VVD-lid Europees Parlement, van 1997 tot 1999
 • beleidsmedewerker innovatiebeleid (e-commerce, mkb en telecommunicatie), ministerie van Economische Zaken, van 1999 tot 2003
 • eerste ambassadesecretaris onderzoeksbeleid en kernenergie (technologisch wetenschappelijk attaché), Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (tijdens Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie), van 2003 tot 2007
 • beleidsadviseur coördinatie intergouvernementele initiatieven, directoraat-generaal Onderzoek, Europese Commissie te Brussel, van 2007 tot 2009
 • clusterleider Programma Zuidvleugel Randstad, directie Ruimtelijk Economisch Beleid, ministerie van Economische Zaken, van 2009 tot 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 juni 2010

activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2013 samen met Lutz Jacobi (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) een initiatiefnota uit over voorstellen om de natuurwetgeving te vereenvoudigen, natuur en landschap beter te beschermen en goede omgang met flora en fauna te waarborgen (33.734)
 • Bracht in 2013 een initiatiefnota uit over verplichte maatregelen om energie te besparen (33.649)
 • Bracht in 2013 een initiatiefnota uit over veiliger omgaan met chemie (33.679)
 • Bracht in 2014 de notitie 'Groen licht voor de fiets' uit en in 2015 de notitie 'Nederland sterker, slimmer schoner uit'
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over het schrappen van de woorden 'bij de gratie Gods' uit de formulieren van aankondiging van wetten en rijkswetten (34.380)
 • Bracht in 2016 een initiatiefnota uit met voorstellen voor een efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie (34.582)
 • Bracht in 2016 de notitie 'Vrouwenrechten en gendergelijkheid' uit
 • Bracht in 2017 (samen met de PvdA) de notitie 'Elektrisch rijden' uit
 • Werd in 2017 medeondertekenaar van een door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader is kunstenaar, haar moeder had een leidinggevende functie op administratief gebied

woonplaats
Rijswijk (Z.H.)

e-mailadres
s.vveldhoven@tweedekamer.nl

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.