Drs. S. (Stientje) van Veldhoven

foto Drs. S. (Stientje) van Veldhovenvergrootglas

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III . Van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017 was zij Tweede Kamerlid voor D66. In de Tweede Kamer hield zij zich vooral bezig met klimaat, energie, circulaire economie en het gaswinningsdossier. Mevrouw Van Veldhoven was secretaris van de D66-fractie en lid van het Presidium. Eerder was mevrouw Van Veldhoven onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie en clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornaam (roepnaam)

Stientje (Stientje)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 22 juni 1973

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 2007

Hoofdfuncties/beroepen

 • persoonlijk medewerker dr. Elly Plooij, VVD-lid Europees Parlement, van 1997 tot 1999
 • beleidsmedewerker innovatiebeleid (e-commerce, mkb en telecommunicatie), ministerie van Economische Zaken, van 1999 tot 2003
 • eerste ambassadesecretaris onderzoeksbeleid en kernenergie (technologisch wetenschappelijk attaché), Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (tijdens Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie), van 2003 tot 2007
 • beleidsadviseur coördinatie intergouvernementele initiatieven, directoraat-generaal Onderzoek, Europese Commissie te Brussel, van 2007 tot 2009
 • clusterleider Programma Zuidvleugel Randstad, directie Ruimtelijk Economisch Beleid, ministerie van Economische Zaken, van 2009 tot 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer belast met milieu, openbaar vervoer en spoor en fietsbeleid), vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris belast met 1. milieu (o.a. geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen); 2. bodem; 3. openbaar vervoer en spoor; 4. fietsbeleid; 5. KNMI; 6. Autoriteit Nucleaire veiligheid en 7. Planbureau Leefomgeving

Activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2013 samen met Lutz Jacobi (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) een initiatiefnota uit over voorstellen om de natuurwetgeving te vereenvoudigen, natuur en landschap beter te beschermen en goede omgang met flora en fauna te waarborgen (33.734 )
 • Bracht in 2013 een initiatiefnota uit over verplichte maatregelen om energie te besparen (33.649 )
 • Bracht in 2013 een initiatiefnota uit over veiliger omgaan met chemie (33.679 )
 • Bracht in 2014 de notitie 'Groen licht voor de fiets' uit en in 2015 de notitie 'Nederland sterker, slimmer schoner uit'
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over het schrappen van de woorden 'bij de gratie Gods' uit de formulieren van aankondiging van wetten en rijkswetten (34.380 )
 • Bracht in 2016 een initiatiefnota uit met voorstellen voor een efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie (34.582 )
 • Bracht in 2016 de notitie 'Vrouwenrechten en gendergelijkheid' uit
 • Bracht in 2017 (samen met de PvdA) de notitie 'Elektrisch rijden' uit
 • Werd in 2017 medeondertekenaar van een door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534 )

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bereikte in 2018 een akkoord met verpakkend bedrijfsleven, gemeenten en andere partijen over het in 2021 met 70 tot 90 procent terugdringen van plastic flesjes in het zwerfafval en 90 procent hergebruik van kleine flessen. Als die doelen niet worden gehaald, wordt per 1 januari 2021 statiegeld op plactic flesjes ingevoerd. Er wordt begonnen met voorbereiding van wetgeving om dat te regelen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader is kunstenaar, haar moeder had een leidinggevende functie op administratief gebied

woonplaats
Rijswijk (Z.H.)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.