Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dit is een stap in de procedure van de totstandkoming van een wetsvoorstel. Voordat een wetsvoorstel besproken wordt in de plenaire zaal, vindt er eerst een schriftelijke voorbereiding plaats; het verslag is de eerste stap van de Kamer. Dit verslag helpt de indiener om vragen die het wetsvoorstel heeft opgeroepen te beantwoorden, en om te zien welke belangen er aan de orde zijn. De inbreng voor dit verslag wordt door de verschillende Tweede Kamerfracties bij de griffier van de betreffende commissie aangeleverd.

Deze inbrengen bestaan vooral uit vragen, en enkele voorbereidende opmerkingen. Hoewel er maar weinig commentaar in wordt geleverd, kan uit de inleidende zin vaak al worden opgemaakt hoe de desbetreffende fracties ertegenover staan: "De leden van de ...-fractie hebben met verbazing / teleurstelling / belangstelling / instemming kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel".

De commissiegriffier voegt de inbrengen van de fracties samen tot een verslag, dat vervolgens naar de indiener gaat. De indiener reageert dan met een nota naar aanleiding van het verslag op de vragen die door de fracties zijn gesteld. Soms wordt naar aanleiding daarvan een nota van wijziging opgesteld door de indiener.