Nihat Eski (CDA) teruggekeerd in CDA-Tweede Kamerfractie

dinsdag 15 december 2009

Als nieuw lid van de Tweede Kamer is geïnstalleerd de CDA'er Nihat Eski. Hij volgt Ruud van Heugten op, die vorige week afscheid nam vanwege zijn benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

De heer Eski was eerder Tweede Kamerlid in 2002-2003 en, na onderbreking van enkele maanden, van juni 2003 tot eind 2006.