Eerste Kamer in Jaarbericht: wij zijn waakzaam en alert

maandag 16 november 2009

In het voorwoord van het zesde Jaarbericht benadrukt (inmiddels oud-voorzitter) Yvonne Timmerman-Buck de essentiële functie van de Eerste Kamer als medewetgever en controleur van de regering. "Waakzaam en alert, constructief en actief, zowel in Koninkrijksverband als internationaal", zo typeert Timmerman-Buck de houding en taakopvatting van de Eerste Kamerleden in het laatste jaar dat zij de Senaat presideerde.

Het Jaarbericht geeft overzicht van de werkzaamheden van de Eerste Kamer in het zittingsjaar 2008/2009 en over de wijze waarop zij haar bevoegdheden als medewetgever en controleur van de regering heeft gebruikt.

Een aantal wetsvoorstellen die in de Kamer aanleiding gaven tot uitvoerig debat en zorgvuldige toetsing worden in het verslag uitgelicht. Ook wordt een overzicht gegeven van de moties die werden ingediend en toezeggingen die door de regering aan de Kamer zijn gedaan in de periode september 2008 tot september 2009.

In het Jaarbericht wordt ook ingegaan op staatsrechtelijke ontwikkelingen en de nieuwe werkwijze van de Eerste Kamer bij de toetsing en beïnvloeding van Europese beleidsvoorstellen.

bron: persbericht Eerste Kamer