Algemene beschouwingen eindigen met verworpen moties van wantrouwen

zaterdag 19 september 2009

Het debat over de algemene politieke beschouwingen is afgesloten met verwerping van moties van wantrouwen van PVV-fractievoorzitter Wilders en van VVD-fractievoorzitter Rutte. Voor de motie-Wilders stemde alleen de PVV-fractie. De fracties van VVD, SP en PVV steunden de motie-Rutte. De PVV kwam met een eigen motie, omdat in de motie-Rutte stond 'kennisgenomen hebbend van de Miljoenennota'.

De fracties van VVD, SP en PVV waren ontevreden over de beantwoording van minister-president Balkenende en over het door het kabinet verdedigde beleid. D66, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en de fractie-Verdonk deelden deze kritiek, maar stemden niettemin tegen de moties van wantrouwen.

Premier Balkenende verdedigde het kabinetsbeleid dat er op is gericht het komende jaar de economie te stimuleren, onder meer door steun aan de bouwsector, en om pas in het voorjaar van 2010 met voorstellen te komen om het ontstane begrotingstekort op termijn weg te werken. Twintig ambtelijke werkgroepen zullen voorstellen doen, aan de hand waarvan kabinet en Kamer keuzes moeten maken. Het kabinet stelt dat nu al bezuinigen tot afremming van het economisch herstel zal leiden.

De premier gaf tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad overigens toe dat hij een mindere dag had gehad. Naar verluid zouden zowel matige ambtelijke voorbereiding als vermoeidheid van de premier een rol hebben gespeeld.

De Kamer nam wel een motie-Van Geel aan die het kabinet verzoekt om aan de pensioenfondsen te vragen meer te investeren in nationale infrastructurele projecten. In een motie-Hamer werd uitgesproken dat het kabinet ernaar moet streven dat Nederland op gebied van onderwijs en wetenschap tot de mondiale top vijf gaat behoren.

bronnen: NRC Handelsblad 18 september, de Volkskrant 19 september