Kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar Irak-dossier

maandag 2 februari 2009, 16:39

Minister-president Balkenende heeft op een persconferentie de instelling van een onafhankelijke commissie aangekondigd die onderzoek gaat doen naar de besluitvorming rond de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak. Voorzitter van de commissie zal de oud-president van de Hoge Raad, mr. W.J.M. Davids, worden. Onder de leden zullen waarschijnlijk enkele ministers van staat zijn. De commissie moet voor 1 november 2009 rapporteren aan regering en parlement.

Nederland besloot begin 2003 politieke steun te geven aan gewapend militair optreden van de Verenigde Staten tegen het regime-Saddam Hoessein in Irak.

Over de instelling van de commissie is overeenstemming bereikt tussen de coalitiefracties. Eerder was bij de formatie afgesproken dat er geen onderzoek zou komen, maar de premier meent dat de aanhoudende discussies over een eventueel onderzoek de aandacht voor de huidige economische problemen te veel hindert. Het kabinet rekent erop dat Tweede en Eerste Kamer nu zullen afzien van het houden van een parlementaire enquête of parlementair onderzoek.

Eerder hadden onder anderen oud-informateur Wijffels en enkele oud-ministers, onder wie de ministers van staat Lubbers en Van Mierlo, aangedrongen op een onderzoek.