Tweede Kamer: Burgerinitiatief moet worden voortgezet

dinsdag 2 december 2008, 12:35

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van het Presidium van de Tweede Kamer om het burgerinitiatief te laten herleven. Daarmee kunnen burgers onderwerpen op de Kameragenda plaatsen. Het Presidium stelde zich achter een voorstel van de commissie voor de Verzoekschriften, die de in de periode 1 mei 2006-1 mei 2008 bestaande regeling voor het burgerinitiatief heeft geëvalueerd.

Belangrijkste overweging voor de voortzetting is het geringe gebruik dat nu toe van de mogelijkheid is gemaakt. Afrondende uitspraken over de praktische betekenis van de mogelijkheid zijn nu nog niet te doen.

Er wordt wel voorgesteld voortaan ook digitale ondersteuning te accepteren en deze alleen steekproefsgewijs te controleren. Verder zou bij debatten over een concreet burgerinitiatief een bewindspersoon moeten worden uitgenodigd.

bron: kamerstuk 30.140, nr. 14