Eerste en Tweede Kamerleden controleren hun gegevens in 2007

vrijdag 29 februari 2008, 9:56

Op 29 mei 2007 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. In samenwerking met de Eerste Kamer, die gebruik maakt van de biografische gegevens van het PDC, werden de biografieën van de nieuw gekozen Eerste Kamerleden samengesteld. De Eerste Kamerleden werden vervolgens, ook weer in samenwerking met de Eerste Kamer, in het najaar 2007 in de gelegenheid gesteld hun biografische gegevens te controleren en zonodig aan te vullen. De in 2007 niet meer in de Eerste Kamer teruggekeerde senatoren werden eind 2007 door het PDC benaderd om hun gegevens te actualiseren.

In juli 2007 zijn alle Tweede Kamerleden in de gelegenheid gesteld hun biografische gegevens zoals die op de site Parlement en Politiek staan te controleren. PDC heeft de Kamerleden een print van hun biografie gestuurd met het verzoek deze te actualiseren.

Ook in 2008 zullen volksvertegenwoordigers weer in de gelegenheid gesteld worden hun gegevens te actualiseren. Zo zullen in april 2008 alle Nederlandse europarlementariërs benaderd worden.


meer over