Positief oordeel Eerste Kamer over Commissie Subsidiariteitstoets

maandag 8 oktober 2007, 14:40

De Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) moet haar werkzaamheden op tijdelijke basis voortzetten. Dat concludeert de Eerste Kamer naar aanleiding van de evaluatie van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets.

De Eerste Kamer stelt vast dat de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets positief heeft bijgedragen aan de realisatie van de vooraf gestelde doelstellingen:

  • een vroegtijdiger en grotere betrokkenheid van Kamerleden bij Europese wet- en regelgeving bewerkstelligd
  • een betere maatschappelijke inbedding van parlementaire werkzaamheden
  • meer samenwerking tussen de Eerste en Tweede Kamer op Europese dossiers

De TCS heeft bovendien het bewustzijn van de Europese dimensie in het nationale beleid versterkt.

Het parlementair succes en falen kan echter niet alleen worden bepaald aan de hand van de versterking van de interne parlementaire procedures, maar er moet ook gekeken worden naar de uiteindelijke opbrengst voor de burger. Deze zogenaamde outputlegitimiteit betreft vooral de vraag wat het parlement concreet heeft bereikt ten aanzien van de betrokken Europese voorstellen. De omvang daarvan is niet eenvoudig vast te stellen.

Naar aanleiding van het evaluatierapport heeft de Eerste Kamer een aantal vervolgvragen opgesteld. Zo zal ze opnieuw gaan nadenken over de (politieke) accenten die ze moet leggen bij de behandeling van Europese voorstellen. Daarnaast zegt ze over de nationale grenzen heen te zullen kijken en de 'best practices' bij andere nationale parlementen te willen onderzoeken. Tevens zal ze haar verhouding tot de Tweede Kamer, de regering en de Europese instellingen nader bezien.

Bron: Evaluatie Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (kamerstuk 30953 E) en Eerste Kamer der Staten-Generaal