Dr. B. Reiger

foto Dr. B. Reiger
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie

Krachtdadige uit Groningen afkomstige liberale burgemeester van Utrecht onder wiens bewind straten werden verbreed, plantsoenen werden verfraaid en parken werden aangelegd. Deed ook veel aan het verbeteren van leefsomstandigheden, het onderwijs en de volksgezondheid in zijn stad. Was aanvankelijk officier en later firmant van een suikerfabriek. Na zes jaar wethouderschap volgde zijn benoeming tot burgemeester van Utrecht. Werd in 1901 door de Utrechtse universiteit tot eredoctor benoemd. Weigerde in 1905 een opdracht tot kabinetsformatie.

in de periode 1891-1908: burgemeester van Utrecht

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Dr. B. Reiger (na eredoctoraat in 1901)

geboorteplaats en -datum
Groningen, 14 januari 1845

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 31 januari 1908

2.

Partij/stroming

stroming(en)
vrij-liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • medefirmant Beetwortelsuikerfabriek (later firma "Van den Broeke, Reiger en Co.") te Utrecht, vanaf 1 juni 1871
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 7 juli 1880 tot 31 januari 1908 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 1877 tot 1 november 1891
 • wethouder (van financiën) van Utrecht, van 28 oktober 1885 tot 1 november 1891
 • burgemeester van Utrecht, van 1 november 1891 tot 31 januari 1908

officiersrangen
tweede luitenant, van 1864 tot 1 juni 1871

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht
 • lid Staatscommissie inzake de werkliedenverzekering (Staatscommissie-Pijnacker Hordijk), van juli 1895 tot augustus 1898

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zette zich als burgemeester met name in voor verbetering van de infrastructuur en stimuleerde de modernisering van de stad

uit de privésfeer
 • In Utrecht staat een monument te zijner nagedachtenis
 • Zijn vader was advocaat; hij overleed in 1847

niet-aanvaarde politieke functies
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
 • burgemeester van Amsterdam, 1901
 • minister-president, 1 augustus 1905 (bedankte vanwege inhoudelijke bedenkingen en bezwaren van huiselijke aard)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
C.B. Wels, "Reiger, Bernardus (1845-1908)", in Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.